Nasza parafia

Namaszczenie chorych

Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1441 Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską władzę: „Odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2, 5; Łk 7, 48). Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu.

Nauka wprowadzająca podczas rekolekcji i udzielany podczas rekolekcji oraz indywidualnie na prośbę chorego.