Duszpasterze

Poznaj duszpasterzy, którzy pracują, pracowali lub pochodzą z naszej parafii.

Duszpasterze pracujący w naszej parafii

Administrator

Ks. Adam Ślósarek

W parafii od 2022 r.

Duszpasterze, którzy pracowali w naszej parafii

Proboszcz

† Ks. Stanisław Nowak

W parafii od 1. lipca 2010 → do 20. czerwca 2016
Zmarł - 25. września 2017

W parafii od 2010 r. do 2016 r.

Proboszcz

† Ks. Janusz Breszka

W parafii od 1. lipca 2006 → do 30. czerwca 2010
Zmarł - 21. grudnia 2017

W parafii od 2006 r. do 2010 r.

Proboszcz

† Ks. Czesław Malec

W parafii od 23. czerwca 1988 → do 30. czerwca 2006
Zmarł - 2. kwietnia 2020

W parafii od 1988 r. do 2006 r.

Proboszcz

† Ks. Leszek Kubik

W parafii od 22. sierpnia 1986 → do 22. czerwca 1988
Zmarł - 18. kwietnia 2019

W parafii od 1986 r. do 1988 r.

Proboszcz

† Ks. Tadeusz Kowalski

W parafii od 6. maja 1964 → do 6. sierpnia 1986
Zmarł - 4. marca 2013

W parafii od 1964 r. do 1986 r.

Proboszcz

† Ks. Stanisław Guzikiewicz

W parafii od 16. kwietnia 1948 → do 24. marca 1964.
Zmarł - 24. stycznia 1976

W parafii od 1948 r. do 1964 r.

Proboszcz

Ks. Wojciech Zięć

Urodzony 14. stycznia 1962,
Parafia pochodzenia: Rodaki, obecnie diecezja sosnowiecka,
Tytuł naukowy: magister licencjat teologii,
Święcenia prezbiteratu 30. maja 1987,
Mianowany proboszczem 27. czerwca 2000,
Mianowany do Kuczkowa 21. czerwca 2016.

W parafii od 2016 r.

Duszpasterze pochądzący z naszej parafii