Nasza parafia

Bierzmowanie

Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1294 Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało „miłą Bogu wonność Chrystusa”.

Kandydaci do Bierzmowania

 Jeśli Sakrament Bierzmowania będzie udzielany w naszej parafii to przygotowanie, przygotowanie bliższe: okres 12 m-cy (spotkania biblijne w małych grupach, przyswojenie podstawowych Prawd Wiary oraz wiedzy Katechizmowej, celebracje, czynny udział w Eucharystiach niedzielnych i świątecznych, co-miesięczna spowiedź, uczestnictwo w wyznaczonych nabożeństwach oraz comiesięczne spotkania z rodzicami)
przygotowanie bezpośrednie  (Nabożeństwo pojednania + spowiedź, przygotowanie liturgiczne).
Natomiast jeśli Sakrament Bierzmowania nie będzie udzielany w naszej parafii to za przygotowanie kandydata odpowiedzialny jest katecheta.

Sakrament udzielany przez Biskupa.