Nasza parafia

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1406 Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,51.54.56).

1407 Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Pierwsza Komunia Święta

2-letnie przygotowanie

  1. Klasa druga (co-miesięczne spotkania ze znakami: kalendarz, różaniec, święty Patron, medalik, kreda, świeca, książeczka, Pismo święte).
    Minimum 3 spotkania także dla rodziców.
  2. Klasa trzecia (od września do Adwentu: 10 spotkań wprowadzających w poszczególne części Eucharystii; miesiąc przed Uroczystością I Komuni – przygotowanie liturgiczne).
    Minimum 3 spotkania także dla rodziców.