dofinansowanie remont dachu

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Nazwa zadania: „Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie”

Dofinansowanie: 196 000 zł

Całkowita wartość: 200 000 zł

Data podpisania umowy: 23 maja 2024 r.

W Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie zrealizowano zadanie pn.: „Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie”, na które środki pozyskał Powiat Włoszczowski. Dofinansowanie pochodzi z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – ustanowionego uchwałą Rady Ministrów  Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 200 000 zł, w tym:

– środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  – 196 000 zł, które stanowią 98 % wartości zadania,

– środki z budżetu Powiatu Włoszczowskiego – 4 000 zł, stanowiące 2% wartości zadania.

Umowa z Parafią dotycząca udzielenia dotacji na to zadanie została podpisana 23 maja 2024 r.

W rezultacie tego zadania została zakupiona blacha miedziana niezbędna do wykonania pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Kuczkowie, co umożliwi zabezpieczenie zabytkowej świątyni przed zniszczeniem i pozwoli na bezpieczne z niej korzystanie.

Artykuły dotyczące tego zadania, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

https://powiat-wloszczowa.pl/aktualnosci/powiat-uzyskal-dofinansowanie-dla-parafii-w-kuczkowie.html
https://powiat-wloszczowa.pl/aktualnosci/sa-wyniki-drugiego-naboru-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow.html

oraz https://powiat-wloszczowa.pl/fundusze-zewnetrzne-polski-lad.html