DYSPENSA

Kielce, dnia 19 czerwca 2023 r.

Nr OA – 60/23

DEKRET

            W związku z tym, że pojawiają się liczne prośby narzeczonych o udzielenie im i ich gościom weselnym dyspensy od konieczności zachowania IV Przykazania Kościelnego – wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na czas przyjęcia weselnego, które jest organizowane w piątki, w które nie przypada żadna uroczystość liturgiczna, mając na uwadze dobro duchowe proszących oraz kierując się normą kan. 87 i 88 KPK, niniejszym

udzielam dyspensy ogólnej od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla proszących narzeczonych i ich gości weselnych na czas trwania przyjęcia weselnego organizowanego w poszczególne piątki miesiąca: lipca, sierpnia, września i października 2023 r., w które nie przypada żadna uroczystość liturgiczna. 

Jednocześnie zobowiązuję proboszczów parafii, gdzie będzie celebrowany sakrament małżeństwa w wyżej wymienione piątki, aby:

1. odebrali pisemną prośbę narzeczonych o udzielenie dyspensy i przesłali ją do Kurii Diecezjalnej w Kielcach wraz ze swoim poparciem ich prośby;

2. ogłosili w dniu ślubu udzieloną przeze mnie dyspensę;

3. ogłosili w dniu ślubu poniższe zadośćuczynienie, jakie proszący mają spełnić:

Odbyć pielgrzymkę do Sanktuarium Bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, tam uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjąć Komunię Świętą oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, o powołania do kapłaństwa oraz w intencjach Biskupa Kieleckiego i Diecezji Kieleckiej.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

                                                                                                            † Jan Piotrowski

                                                                                                        BISKUP KIELECKI

     Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII